Жим Alvino найз хэдэн уулзах

Найз нөхөд, хараат Jim-ийн хүрээ тус тусын чиглэлээр дэлхийн хэмжээний мэргэжлийн өргөн хүрээтэй, гайхалтай сүлжээг агуулсан. Сүүлийн хэдэн жилийн турш тэр доор ялгаатай зан олон хамт тохой зурж, ажлын завшаан ханджээ.